Patron medialny
 Patron Medialny MTR Osielec Patron Medialny MTR Osielec

      IV-tą edycję PUCHARU POŁUDNIA w Cross Country!

SERDECZNIE ZAPRASZAMY NA ZAWODY O "PUCHAR HUSQVARNY" i IV-tą edycję PUCHARU POŁUDNIA w Cross Country!

ZAWODY ODBĘDĄ SIĘ W BARDZO MALOWNICZYM MIEJSCU, trasa wiedzie po dnie niezalanego jeszcze zbiornika wodnego w Świnnej Porębie koło Wadowic w gminie Mucharz. Już wkrótce na naszej stronie filmik z przygotowywanej trasy. Na zawodników w ramach wpisowego czekać będzie ciepły posiłek oraz puchary i nagrody ufundowane przez sponsorów.

GWARANTOWANA ciekawa trasa, super pogoda i mnóstwo adrenaliny. SUPER CIEKAWA, niespotykana charakterystyka terenu zawodów.

Zawody są pierwszą z trzech Edycji PUCHARU HUSQVARNY, który odbędzie się w trzech odsłonach tj. 2-go czerwca, 7-go lipca i 11-go sierpnia. Sponsorem PUCHARU HUSQVARNY jest Firma MOTO-MLECZEK HUSQVARNA z MYŚLENIC.

ZAPRASZAMY do udziału WSZYSTKICH posiadaczy 2 kółek enduro, cross i pochodnych. Impreza w założeniu dla amatorów, każdy może spróbować swoich sił, a wyniesie niezapomniane wrażenia.Prosimy serdecznie o wcześniejsze przysyłanie zgłoszeń, lub tylko potwierdzenie uczestnictwa ze względu na konieczność przygotowania odpowiedniej ilości posiłków i numerów
REGULMIN UZUPELNIAJĄCY
Pucharu Husqvarny Cross Country 2013
IV Edycja Pucharu Południa Cross Country


I. Organizator:
Klub Motorowy MOTOSPORT MYŚLENICE
E-mail: [email protected]
Tel. 600 726 762, 792 128 282
ZAWODY ORGANIZOWANE SĄ W OPARCIU O REGULAMIN RAMOWY PUCHARU POŁUDNIA 3013r.
Miejsce zawodów: teren zapory w budowie, miejscowość Świnna Poręba i Skawce w gminie Mucharz, dojazd drogą krajową nr 28 Wadowice -Sucha Beskidzka. Dojazd będzie oznaczony strzałkami Cross Country z drogi nr 28.
Współrzędne orientacyjne (zapora) - 49°48'9"N 19°33'29"E
Termin zawodów: 02 czerwiec 2013.

II. Osoby urzędowe:

Sędzia zawodów – Jacek Kaczmarek
Kierownik zawodów –Wojciech Mleczek
Trasa - Marek Król
Odbiór techniczny - Maciej Mleczek
Kierownik biura – Marta Kozak
Kierownik chronometrażu – KM Wena
Opieka medyczna – ZOZ Myślenice

III. Zgłoszenia

Zgłoszenia należy nadsyłać na adres e-mail: [email protected]
Organizator przyjmuje zgłoszenia do zawodów w dniu zawodów w biurze od godz. 8.30.
Druk zgłoszenia w załączniku. Obowiązuje oświadczenie o stanie zdrowia lub aktualne badania lekarskie.
O dopuszczeniu do zawodów decyduje organizator.

IV. Biuro zawodów
Czynne w dniu 02.06.2013 r. od godz. 8:30 do zakończenia zawodów

V. Wpisowe
Wpisowe ustala się na 80 zł. + wynajem transpondera 10 zł. Młodzież do lat 17 wpisowe 50 zł. (+10)

VI. Numery startowe.
Obowiązują numery nadane w pierwszej edycji PUCHARU POŁUDNIA lub dla nowych zawodników będą nadawane przez organizatora w dniu zawodów. Dopuszcza się numery dla CC zarezerwowane na motoresults 2013.

VII. Czas trwania zawodów.
Jak w regulaminie ramowym.

2 godziny - klasa LICENCJA, klasa S2,klasa S1, klasa WETARAN
1,5 godziny - klasa QUAD osobny wyścig
1,5 godziny - klasa JUNIOR 85 (start 30 minut po „starcie głównym” motocykli)
VIII. Odbiór techniczny.
Odbędzie się zgodnie z harmonogramem czasowym zawodów. Do zawodów będą dopuszczone motocykle i quady spełniające wymogi RSM oraz Zasad Rozgrywek Cross Country na 2013 r.

IX. Odprawa zawodników.
Odbędzie się w dniu zawodów o godz. 10.00 dla klasy quad oraz o godz. 12.30 dla motocykli.

X. Trasa
O długości ok. 8 - 10 km, szerokość od 2 m do 10 m o różnorodnej nawierzchni.
Odbioru trasy dokona sędzia zawodów dzień przed zawodami.

XI. Start i meta, strefa napraw
Zgodnie z Regulaminem Pucharu Południa Cross Country na 2013 r.
Wszelkie prace naprawcze na terenie strefy napraw jak i w parku maszyn muszą odbywać się po ustawieniu motocykla na macie ekologicznej. Za brak maty ekologicznej zawodnik ukarany zostanie karą pieniężną w wysokości 300 zł. W przypadku niezapłacenia kary zawodnik taki zostanie wykluczony z zawodów. W przypadku ponownego naruszenia przepisu w tym samym dniu po zapłaceniu kary za nie zastosowanie się do obowiązku ustawienia pojazdu na macie ekologicznej w czasie prac na terenie parku maszyn i strefy serwisowej zawodnik zostanie wykluczony.

XII. Klasyfikacja
Indywidualna dla wszystkich klas.
Warunkiem sklasyfikowania zawodnika w wyścigu jest pokonanie minimum jednego okrążenia i przejechanie linii mety nie później niż określa to koniec pomiaru czasu.
O kolejności na mecie przy jednakowej ilości okrążeń decyduje kolejność przekraczania linii mety.
Warunkiem indywidualnego sklasyfikowania zawodników w rundzie jest start w klasie
/konkurencji/ nie mniej niż 5 zawodników.

XIII. Klasy

 Klasa Junior 85 - wiek od 10 do 18 lat, motocykl 2T o poj. do 85 ccm oraz 4T do 150 ccm
 klasa S1 – motocykle o poj. do 150 ccm - 2T i do 250 ccm – 4T (uczestnicy bez licencji lub z licencją C ), wiek od 14 lat.
 klasa S2 – motocykle o poj. powyżej 150ccm – 2T i powyżej 250 ccm - 4T (uczestnicy bez licencji lub z licencją C), wiek od 17 lat
 klasa LICENCJA – uczestnicy z licencją „A”i „B” bez podziału na klasy
 klasa WETERAN - od 40 roku życia (od rocznika 1973 - wiek mija wraz z rokiem kalendarzowym) bez podziału na klasy
 klasa QUAD - bez podziału na rodzaj quada, wiek minimum 17 lat .

XIV. Wyniki
Nieoficjalne 10 minut po każdym wyścigu, a wyniki oficjalne do 30 minut po wywieszaniu nieoficjalnych wyników.

XV. Nagrody
Puchary i nagrody rzeczowe wręczone zostaną za 3 pierwsze miejsca w każdej klasie.
Dekoracja zawodników będzie odbywać się po zakończonych zawodach.

XVI. Protesty
Każdy protest musi być zgłoszony na piśmie i poparty obowiązującą kaucją zwrotną w przypadku uznania protestu. Protesty nie mogą być zgłaszane później niż:
-15 min po zakończeniu wyścigu – w sprawach motocykli, paliwa, zachowania się zawodników na torze itp.
-15 min po ogłoszeniu prowizorycznych wyników, jeżeli protest dotyczy tych wyników.
Protest należy złożyć kierownikowi zawodów. Protest może zgłosić wyłącznie kierownik ekipy lub zawodnik. Protest złożony przez inne osoby nie będzie rozpatrywany.
Kaucja za złożenie protestu wynosi 200 zł. Jeżeli protest powoduje demontaż silnika wysokość kaucji wynosi 500 zł dla motocykli i 1000 zł dla quadów. Jeżeli wskutek przyjętego protestu zajdzie konieczność demontażu niektórych elementów motocykla, dokonuje go zawodnik, przeciwko któremu złożono protest lub jego mechanik, w obecności Sędziego Zawodów i Kierownika Komisji Technicznej. W przypadku odrzucenia protestu kaucje otrzymuje zawodnik przeciwko któremu złożony był protest.

XVII. Ubezpieczenie zawodów.
Zawody są ubezpieczone od odpowiedzialności cywilnej OC. Każdy zawodnik musi posiadać aktualne ubezpieczenie NNW, lub wykupić je w biurze zawodów.
Organizator nie przyjmuje na siebie odpowiedzialności za ewentualne szkody
i straty tak w stosunku do zawodników i ich mienia jak i za spowodowane przez nich
pośrednio lub bezpośrednio szkody i straty w stosunku do osób trzecich i ich mienia.

XVIII. Postanowienia końcowe.
Zawody będą organizowane zgodnie z Regulaminem Pucharu Południa Cross Country na 2013 r. i niniejszym regulaminem uzupełniającym oraz z załączonym harmonogramem godzinowym .
We wszystkich sprawach nie ujętych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy RSM, komunikaty GKSM i Zasady Rozgrywek Cross Country na 2013 rok .

XIX. Harmonogram.
8:30 Otwarcie biura zawodów
9:00 - 12.00 Odbiór techniczny
10:00 Odprawa zawodników klasy quad
10:30 Start klasy Quad
12:30 Odprawa zawodników klas motocyklowych
13:00 Start klas motocyklowych Licencja, S1, S2, Weteran
13.30 Start klasy Junior 85
15.30 Wstępne wyniki
16:00 Wręczenie nagród i zakończenie zawodów
16.30 Pokazy i przejażdżki dla dzieci
Kierownik Zawodów
REGULMIN UZUPELNIAJĄCY
Pucharu Husqvarny Cross Country 2013
IV Edycja Pucharu Południa Cross Country


I. Organizator:
Klub Motorowy MOTOSPORT MYŚLENICE
E-mail: [email protected]
Tel. 600 726 762, 792 128 282
ZAWODY ORGANIZOWANE SĄ W OPARCIU O REGULAMIN RAMOWY PUCHARU POŁUDNIA 3013r.
Miejsce zawodów: teren zapory w budowie, miejscowość Świnna Poręba i Skawce w gminie Mucharz, dojazd drogą krajową nr 28 Wadowice -Sucha Beskidzka. Dojazd będzie oznaczony strzałkami Cross Country z drogi nr 28.
Współrzędne orientacyjne (zapora) - 49°48'9"N 19°33'29"E
Termin zawodów: 02 czerwiec 2013.

II. Osoby urzędowe:

Sędzia zawodów – Jacek Kaczmarek
Kierownik zawodów –Wojciech Mleczek
Trasa - Marek Król
Odbiór techniczny - Maciej Mleczek
Kierownik biura – Marta Kozak
Kierownik chronometrażu – KM Wena
Opieka medyczna – ZOZ Myślenice

III. Zgłoszenia

Zgłoszenia należy nadsyłać na adres e-mail: [email protected]
Organizator przyjmuje zgłoszenia do zawodów w dniu zawodów w biurze od godz. 8.30.
Druk zgłoszenia w załączniku. Obowiązuje oświadczenie o stanie zdrowia lub aktualne badania lekarskie.
O dopuszczeniu do zawodów decyduje organizator.

IV. Biuro zawodów
Czynne w dniu 02.06.2013 r. od godz. 8:30 do zakończenia zawodów

V. Wpisowe
Wpisowe ustala się na 80 zł. + wynajem transpondera 10 zł. Młodzież do lat 17 wpisowe 50 zł. (+10)

VI. Numery startowe.
Obowiązują numery nadane w pierwszej edycji PUCHARU POŁUDNIA lub dla nowych zawodników będą nadawane przez organizatora w dniu zawodów. Dopuszcza się numery dla CC zarezerwowane na motoresults 2013.

VII. Czas trwania zawodów.
Jak w regulaminie ramowym.

2 godziny - klasa LICENCJA, klasa S2,klasa S1, klasa WETARAN
1,5 godziny - klasa QUAD osobny wyścig
1,5 godziny - klasa JUNIOR 85 (start 30 minut po „starcie głównym” motocykli)
VIII. Odbiór techniczny.
Odbędzie się zgodnie z harmonogramem czasowym zawodów. Do zawodów będą dopuszczone motocykle i quady spełniające wymogi RSM oraz Zasad Rozgrywek Cross Country na 2013 r.

IX. Odprawa zawodników.
Odbędzie się w dniu zawodów o godz. 10.00 dla klasy quad oraz o godz. 12.30 dla motocykli.

X. Trasa
O długości ok. 8 - 10 km, szerokość od 2 m do 10 m o różnorodnej nawierzchni.
Odbioru trasy dokona sędzia zawodów dzień przed zawodami.

XI. Start i meta, strefa napraw
Zgodnie z Regulaminem Pucharu Południa Cross Country na 2013 r.
Wszelkie prace naprawcze na terenie strefy napraw jak i w parku maszyn muszą odbywać się po ustawieniu motocykla na macie ekologicznej. Za brak maty ekologicznej zawodnik ukarany zostanie karą pieniężną w wysokości 300 zł. W przypadku niezapłacenia kary zawodnik taki zostanie wykluczony z zawodów. W przypadku ponownego naruszenia przepisu w tym samym dniu po zapłaceniu kary za nie zastosowanie się do obowiązku ustawienia pojazdu na macie ekologicznej w czasie prac na terenie parku maszyn i strefy serwisowej zawodnik zostanie wykluczony.

XII. Klasyfikacja
Indywidualna dla wszystkich klas.
Warunkiem sklasyfikowania zawodnika w wyścigu jest pokonanie minimum jednego okrążenia i przejechanie linii mety nie później niż określa to koniec pomiaru czasu.
O kolejności na mecie przy jednakowej ilości okrążeń decyduje kolejność przekraczania linii mety.
Warunkiem indywidualnego sklasyfikowania zawodników w rundzie jest start w klasie
/konkurencji/ nie mniej niż 5 zawodników.

XIII. Klasy

 Klasa Junior 85 - wiek od 10 do 18 lat, motocykl 2T o poj. do 85 ccm oraz 4T do 150 ccm
 klasa S1 – motocykle o poj. do 150 ccm - 2T i do 250 ccm – 4T (uczestnicy bez licencji lub z licencją C ), wiek od 14 lat.
 klasa S2 – motocykle o poj. powyżej 150ccm – 2T i powyżej 250 ccm - 4T (uczestnicy bez licencji lub z licencją C), wiek od 17 lat
 klasa LICENCJA – uczestnicy z licencją „A”i „B” bez podziału na klasy
 klasa WETERAN - od 40 roku życia (od rocznika 1973 - wiek mija wraz z rokiem kalendarzowym) bez podziału na klasy
 klasa QUAD - bez podziału na rodzaj quada, wiek minimum 17 lat .

XIV. Wyniki
Nieoficjalne 10 minut po każdym wyścigu, a wyniki oficjalne do 30 minut po wywieszaniu nieoficjalnych wyników.

XV. Nagrody
Puchary i nagrody rzeczowe wręczone zostaną za 3 pierwsze miejsca w każdej klasie.
Dekoracja zawodników będzie odbywać się po zakończonych zawodach.

XVI. Protesty
Każdy protest musi być zgłoszony na piśmie i poparty obowiązującą kaucją zwrotną w przypadku uznania protestu. Protesty nie mogą być zgłaszane później niż:
-15 min po zakończeniu wyścigu – w sprawach motocykli, paliwa, zachowania się zawodników na torze itp.
-15 min po ogłoszeniu prowizorycznych wyników, jeżeli protest dotyczy tych wyników.
Protest należy złożyć kierownikowi zawodów. Protest może zgłosić wyłącznie kierownik ekipy lub zawodnik. Protest złożony przez inne osoby nie będzie rozpatrywany.
Kaucja za złożenie protestu wynosi 200 zł. Jeżeli protest powoduje demontaż silnika wysokość kaucji wynosi 500 zł dla motocykli i 1000 zł dla quadów. Jeżeli wskutek przyjętego protestu zajdzie konieczność demontażu niektórych elementów motocykla, dokonuje go zawodnik, przeciwko któremu złożono protest lub jego mechanik, w obecności Sędziego Zawodów i Kierownika Komisji Technicznej. W przypadku odrzucenia protestu kaucje otrzymuje zawodnik przeciwko któremu złożony był protest.

XVII. Ubezpieczenie zawodów.
Zawody są ubezpieczone od odpowiedzialności cywilnej OC. Każdy zawodnik musi posiadać aktualne ubezpieczenie NNW, lub wykupić je w biurze zawodów.
Organizator nie przyjmuje na siebie odpowiedzialności za ewentualne szkody
i straty tak w stosunku do zawodników i ich mienia jak i za spowodowane przez nich
pośrednio lub bezpośrednio szkody i straty w stosunku do osób trzecich i ich mienia.

XVIII. Postanowienia końcowe.
Zawody będą organizowane zgodnie z Regulaminem Pucharu Południa Cross Country na 2013 r. i niniejszym regulaminem uzupełniającym oraz z załączonym harmonogramem godzinowym .
We wszystkich sprawach nie ujętych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy RSM, komunikaty GKSM i Zasady Rozgrywek Cross Country na 2013 rok .

XIX. Harmonogram.
8:30 Otwarcie biura zawodów
9:00 - 12.00 Odbiór techniczny
10:00 Odprawa zawodników klasy quad
10:30 Start klasy Quad
12:30 Odprawa zawodników klas motocyklowych
13:00 Start klas motocyklowych Licencja, S1, S2, Weteran
13.30 Start klasy Junior 85
15.30 Wstępne wyniki
16:00 Wręczenie nagród i zakończenie zawodów
16.30 Pokazy i przejażdżki dla dzieci
Kierownik Zawodów


REGULMIN UZUPELNIAJĄCY
Pucharu Husqvarny Cross Country 2013
IV Edycja Pucharu Południa Cross Country


I. Organizator:
Klub Motorowy MOTOSPORT MYŚLENICE
E-mail: [email protected]
Tel. 600 726 762, 792 128 282
ZAWODY ORGANIZOWANE SĄ W OPARCIU O REGULAMIN RAMOWY PUCHARU POŁUDNIA 3013r.
Miejsce zawodów: teren zapory w budowie, miejscowość Świnna Poręba i Skawce w gminie Mucharz, dojazd drogą krajową nr 28 Wadowice -Sucha Beskidzka. Dojazd będzie oznaczony strzałkami Cross Country z drogi nr 28.
Współrzędne orientacyjne (zapora) - 49°48'9"N 19°33'29"E
Termin zawodów: 02 czerwiec 2013.

II. Osoby urzędowe:

Sędzia zawodów – Jacek Kaczmarek
Kierownik zawodów –Wojciech Mleczek
Trasa - Marek Król
Odbiór techniczny - Maciej Mleczek
Kierownik biura – Marta Kozak
Kierownik chronometrażu – KM Wena
Opieka medyczna – ZOZ Myślenice

III. Zgłoszenia

Zgłoszenia należy nadsyłać na adres e-mail: [email protected]
Organizator przyjmuje zgłoszenia do zawodów w dniu zawodów w biurze od godz. 8.30.
Druk zgłoszenia w załączniku. Obowiązuje oświadczenie o stanie zdrowia lub aktualne badania lekarskie.
O dopuszczeniu do zawodów decyduje organizator.

IV. Biuro zawodów
Czynne w dniu 02.06.2013 r. od godz. 8:30 do zakończenia zawodów

V. Wpisowe
Wpisowe ustala się na 80 zł. + wynajem transpondera 10 zł. Młodzież do lat 17 wpisowe 50 zł. (+10)

VI. Numery startowe.
Obowiązują numery nadane w pierwszej edycji PUCHARU POŁUDNIA lub dla nowych zawodników będą nadawane przez organizatora w dniu zawodów. Dopuszcza się numery dla CC zarezerwowane na motoresults 2013.

VII. Czas trwania zawodów.
Jak w regulaminie ramowym.

2 godziny - klasa LICENCJA, klasa S2,klasa S1, klasa WETARAN
1,5 godziny - klasa QUAD osobny wyścig
1,5 godziny - klasa JUNIOR 85 (start 30 minut po „starcie głównym” motocykli)
VIII. Odbiór techniczny.
Odbędzie się zgodnie z harmonogramem czasowym zawodów. Do zawodów będą dopuszczone motocykle i quady spełniające wymogi RSM oraz Zasad Rozgrywek Cross Country na 2013 r.

IX. Odprawa zawodników.
Odbędzie się w dniu zawodów o godz. 10.00 dla klasy quad oraz o godz. 12.30 dla motocykli.

X. Trasa
O długości ok. 8 - 10 km, szerokość od 2 m do 10 m o różnorodnej nawierzchni.
Odbioru trasy dokona sędzia zawodów dzień przed zawodami.

XI. Start i meta, strefa napraw
Zgodnie z Regulaminem Pucharu Południa Cross Country na 2013 r.
Wszelkie prace naprawcze na terenie strefy napraw jak i w parku maszyn muszą odbywać się po ustawieniu motocykla na macie ekologicznej. Za brak maty ekologicznej zawodnik ukarany zostanie karą pieniężną w wysokości 300 zł. W przypadku niezapłacenia kary zawodnik taki zostanie wykluczony z zawodów. W przypadku ponownego naruszenia przepisu w tym samym dniu po zapłaceniu kary za nie zastosowanie się do obowiązku ustawienia pojazdu na macie ekologicznej w czasie prac na terenie parku maszyn i strefy serwisowej zawodnik zostanie wykluczony.

XII. Klasyfikacja
Indywidualna dla wszystkich klas.
Warunkiem sklasyfikowania zawodnika w wyścigu jest pokonanie minimum jednego okrążenia i przejechanie linii mety nie później niż określa to koniec pomiaru czasu.
O kolejności na mecie przy jednakowej ilości okrążeń decyduje kolejność przekraczania linii mety.
Warunkiem indywidualnego sklasyfikowania zawodników w rundzie jest start w klasie
/konkurencji/ nie mniej niż 5 zawodników.

XIII. Klasy

 Klasa Junior 85 - wiek od 10 do 18 lat, motocykl 2T o poj. do 85 ccm oraz 4T do 150 ccm
 klasa S1 – motocykle o poj. do 150 ccm - 2T i do 250 ccm – 4T (uczestnicy bez licencji lub z licencją C ), wiek od 14 lat.
 klasa S2 – motocykle o poj. powyżej 150ccm – 2T i powyżej 250 ccm - 4T (uczestnicy bez licencji lub z licencją C), wiek od 17 lat
 klasa LICENCJA – uczestnicy z licencją „A”i „B” bez podziału na klasy
 klasa WETERAN - od 40 roku życia (od rocznika 1973 - wiek mija wraz z rokiem kalendarzowym) bez podziału na klasy
 klasa QUAD - bez podziału na rodzaj quada, wiek minimum 17 lat .

XIV. Wyniki
Nieoficjalne 10 minut po każdym wyścigu, a wyniki oficjalne do 30 minut po wywieszaniu nieoficjalnych wyników.

XV. Nagrody
Puchary i nagrody rzeczowe wręczone zostaną za 3 pierwsze miejsca w każdej klasie.
Dekoracja zawodników będzie odbywać się po zakończonych zawodach.

XVI. Protesty
Każdy protest musi być zgłoszony na piśmie i poparty obowiązującą kaucją zwrotną w przypadku uznania protestu. Protesty nie mogą być zgłaszane później niż:
-15 min po zakończeniu wyścigu – w sprawach motocykli, paliwa, zachowania się zawodników na torze itp.
-15 min po ogłoszeniu prowizorycznych wyników, jeżeli protest dotyczy tych wyników.
Protest należy złożyć kierownikowi zawodów. Protest może zgłosić wyłącznie kierownik ekipy lub zawodnik. Protest złożony przez inne osoby nie będzie rozpatrywany.
Kaucja za złożenie protestu wynosi 200 zł. Jeżeli protest powoduje demontaż silnika wysokość kaucji wynosi 500 zł dla motocykli i 1000 zł dla quadów. Jeżeli wskutek przyjętego protestu zajdzie konieczność demontażu niektórych elementów motocykla, dokonuje go zawodnik, przeciwko któremu złożono protest lub jego mechanik, w obecności Sędziego Zawodów i Kierownika Komisji Technicznej. W przypadku odrzucenia protestu kaucje otrzymuje zawodnik przeciwko któremu złożony był protest.

XVII. Ubezpieczenie zawodów.
Zawody są ubezpieczone od odpowiedzialności cywilnej OC. Każdy zawodnik musi posiadać aktualne ubezpieczenie NNW, lub wykupić je w biurze zawodów.
Organizator nie przyjmuje na siebie odpowiedzialności za ewentualne szkody
i straty tak w stosunku do zawodników i ich mienia jak i za spowodowane przez nich
pośrednio lub bezpośrednio szkody i straty w stosunku do osób trzecich i ich mienia.

XVIII. Postanowienia końcowe.
Zawody będą organizowane zgodnie z Regulaminem Pucharu Południa Cross Country na 2013 r. i niniejszym regulaminem uzupełniającym oraz z załączonym harmonogramem godzinowym .
We wszystkich sprawach nie ujętych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy RSM, komunikaty GKSM i Zasady Rozgrywek Cross Country na 2013 rok .

XIX. Harmonogram.
8:30 Otwarcie biura zawodów
9:00 - 12.00 Odbiór techniczny
10:00 Odprawa zawodników klasy quad
10:30 Start klasy Quad
12:30 Odprawa zawodników klas motocyklowych
13:00 Start klas motocyklowych Licencja, S1, S2, Weteran
13.30 Start klasy Junior 85
15.30 Wstępne wyniki
16:00 Wręczenie nagród i zakończenie zawodów
16.30 Pokazy i przejażdżki dla dzieci
Kierownik Zawodów